Tag Archives: แปรงไฟฟ้าสถิต

แปรงปัดฝุ่นทรงวงรี แปรงไฟฟ้าสถิต ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
แปรงปัดฝุ่นทรงวงรี แปรงไฟฟ้าสถิต ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม

โดยทั่วไปแล้วในบ้านหรืออาคารต่างๆ ควรจะกำจัดฝุ่นสัปดาห์ประมาณครั้งถึงสองครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อาศัย โดยเริ่มทำความสะอาดจากบนลงล่าง สำหรับพวกพื้นแข็งๆ จำเป็นต้องทำความสะอาดมากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะพวกเศษฝุ่นมักจะติดอยู่เยอะกว่าพื้นที่ธรรมดา โดยปกติการใช้ไม้ขนไก่ในการจัดการกับฝุ่นก็สามารถทำได้ แต่ว่ามีอายุการใช้งานที่สั้น หลุดร่วงง่าย ต้องเสียเงินซื้อบ่อยครั้งและต้องมาเก็บเศษไม้กวาดขนไก่เพิ่มเติม เสียเวลาสองต่อ ด้วนนวัตกรรมในปัจจุบันมีการพัฒนาแปรงปัดฝุ่นแบบใหม่ผลิตจากเส้นใยพลาสติก PP Net [...]