ประวัติความเป็นมา

– บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทฯของคนไทย ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

– บริษัทฯดำเนินกิจการให้บริการรับเหมาทำความสะอาด บริการเครื่องสุขอนามัยและจัดจำหน่ายหุ่นยนต์ทำความสะอาด อาทิเช่น เครื่องขัดพื้น เครื่องดูดฝุ่น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดอื่นๆที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยต่อเนื่องและไม่เคยมีปัญหาในการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการในด้านต่างๆแต่อย่างใด