NEWS

ไม้กวาดดอกหญ้า สินค้าคุณภาพจากชุมชน ราคาย่อมเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า สินค้าคุณภาพจากชุมชน ราคาย่อมเยา

ไม้กวาด คือ อุปกรณ์สำหรับให้ในการทำความสะอาดที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านาน ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อทำความสะอาดบ้าน หรือปัดอยากไย่ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นความรู้ความสามารถที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดกันมา นำมาปรับใช้รวมกับความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่น สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอันยาวนาน ไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้าที่เรียกว่าดอกหญ้าก๋ง ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ [...]

BLOG

ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน
ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน

ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน ที่ปั๊มห้องน้ำเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ ในกรณีที่ชักโครกหรือคอห่านระบายน้ำไม่สะดวก ไม่ลื่นไหลเนื่องจากมีสิ่งอุดตัน ทุกบ้านควรมีที่ปั๊มติดบ้านเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาชักโครกอุดตันในช่วงเวลาฉุกเฉิน ที่อาจจะไม่สะดวกในการเรียกช่างมาแก้ไข ที่ปั๊มห้องน้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างงายดาย เพียงแค่ใช้ที่ปั๊มห้องน้ำปั๊มลงไปที่ชักโครกและกดลงให้เป็นจังหวะ ขึ้นลง ไปเรื่อยๆ จนกว่าน้ำในชักโครกจะค่อยๆ ลดลง [...]

ถุงใส่ผ้าอนามัยแบบกระดาษ ของใช้ประจำห้องน้ำสาธารณะ
ถุงใส่ผ้าอนามัยแบบกระดาษ ของใช้ประจำห้องน้ำสาธารณะ

ถุงใส่ผ้าอนามัยแบบกระดาษ ของใช้ประจำห้องน้ำสาธารณะ เคยมั้ยคะ เวลาที่เข้าห้องน้ำไปแล้วเจอเซอร์ไพรส์ในห้องน้ำ เห็นผ้าอนามัยของใครก็ไม่รู้นอนหราอยู่ในถังขยะ อีกทั้งโรงพยาบาล ย่อมมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมากต่อวัน ซึ่งห้องน้ำก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีความจำเป็นเพื่อเอาไว้อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาต้นๆในการใช้ห้องน้ำ เนื่องจากจำนวนและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อรักษาสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ ควรมีถุงกระดาษสำหรับใส่ผ้าอนามัย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งาน ตอบโจทย์ รวมถึงลดความยุ่งยากในการแยกขยะหรือการทำความสะอาด [...]