เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่ฆ่า COVID-19 ได้

เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่ฆ่า COVID-19 ได้

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ในยุคที่ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 (COVID-19) ยังคงระบาดมาอย่างต่อเนื่องถึงตอนนี้ในปี 2021 การแพร่กระจายของโรคนั้นแพร่ทางละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอ หรือมีอาการอื่นเช่นไข้หรืออ่อนเพลีย ผู้ป่วยโควิด 19 จำนวนมากมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยที่ไอเล็กน้อยและไม่รู้สึกป่วยเลย การติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ
อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากที่สุด คือ ไข้ ไอ และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางราย คือ ปวดเมื่อย คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง

ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ได้และอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลำบาก/ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที หากเป็นไปได้ แนะนำให้โทรไปล่วงหน้า เพื่อสถานพยาบาลจะได้ให้คำแนะนำ

แต่ในปัจจุบันยังคงพบพบรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานหลายชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ ทำให้ประชาชนตื่นตัวในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สร้างสุขอนามัยที่ดี”

สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาบนพื้นผิวต่างๆคือ สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับงานบ้านทั่วไป งานศึกษาวิจัยระบุว่าเชื้อนี้อาจมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวสเตนเลสและพลาสติกถึง 72 ชั่วโมง น้อยกว่า 4 ชั่วโมงบนทองแดง และน้อยกว่า 24 ชั่วโมงบนกล่องกระดาษแข็ง

เหมือนเช่นเคย เราควรทำความสะอาดมือด้วยการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยงการสัมผัสตา ปากและจมูก
การล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีนับเป็นวิธีการทำความสะอาดที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการทำงานนอกบ้าน การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่สาธารณะ วิธีการล้างมือดังกล่าวอาจไม่สะดวก
และอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด-19 นี้ได้ หนึ่งในนั้นคือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค แต่แอลกอฮอล์ก็มีหลายแบบ มีความเข้มข้นที่ต่างกัน การใช้แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ทำความสะอาดมือ เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคจากการหยิบจับและสัมผัสได้

แอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) แอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิดเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัส แอลกอฮอล์จัดเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพแต่ฤทธิ์ในการทำลายเชื้อของแอลกอฮอล์จะลดลงมากหากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดต่ำลง ทั้งนี้พึงระลึกเสมอว่า “ห้ามใช้ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) โดยเด็ดขาด” เนื่องจาก เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยง่าย เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เท่าไรที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อโรค?
เอทิลแอลกอฮอล์ และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อได้ดีเมื่อมีความเข้มข้น 60-90 และประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อความเข้มข้นต่ำกว่า 50% ซึ่งความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพนั้นมีแอลกอฮอล์และน้ำผสมกันด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม ส่งผลต่อกลไกการออกฤทธิ์โดยการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคได้ จึงทำให้โปรตีนเสียสภาพและทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคแตก ในกรณีของเชื้อไวรัสพบว่าเอทิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 60-80 % สามารถทำลายเชื้อไวรัสชนิดที่มีชั้นไขมันหุ้ม (Lipohilic viruses) เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ไวรัสเริม (Herpes virus) ไวรัสเอชไอวี (HIV) รวมถึง ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-2019

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อุปกรณ์หลายๆ อย่างจึงต้องมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบาย จึงทำให้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ ได้รับความนิยมเพราะคำนึงถึงหลักการใช้งานที่ สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ ช่วยระงับการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ด้วยเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบอัตโนมัติ ลดการสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง สามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคได้โดยง่าย นวัตกรรมอีกขั้นของบริการสุขอนามัยแก่ผู้ใช้

และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ Hand Sanitizer Gel Anti-Ban 99.99% กลิ่น แครอล กลิ่นหอม อ่อนโยน ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปริมาณ 3.8 ลิตร มีปริมาณแอลกอฮอล์ผ่านมาตรฐานจาก อย. เลขที่จดแจ้ง 12-1-6300025912
สั่งซื้อได้ทาง Shopee คลิก https://bit.ly/3o9LTHz

และเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ HI-CLASS มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ด้วยระบบอัตโนมัติ จึงทำให้ไม่ต้องสัมผัส ถูกสุขอนามัยกว่ารุ่นที่ใช้มือสัมผัสถึง 20 เท่า นวัตกรรมอีกขั้นของบริการสุขอนามัยแก่ผู้ใช้ มีระบบเซ็นเซอร์ในการจ่ายเจลแอลกอฮอล์จึงทำให้จ่ายน้ำยาได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ พื้นผิวของผลิตภัณฑ์สามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ขนาดบรรจุ 1 ลิตร
เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ HI-CLASS : https://bit.ly/37hYNyv

Hi-Class จำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกประเภทแบบครบครัน มีคุณภาพ ราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น
• เครื่องใส่แอลกอฮอล์ล้างมือแบบกด Hi-class : https://bit.ly/2DVIHOO
• กล่องใส่สเปรย์ Hi-class : https://bit.ly/3qoUDLl
• เครื่องใส่แอลกอฮอล์ล้างมือแบบกด Hi-class : https://bit.ly/3oPRV1b
• ป้ายเตือน Hi-class : https://bit.ly/3kBzbA6
• ชุดกรีดกระจกสแตนแลส Hi-class : https://bit.ly/3mEAKPu

สั่งซื้อสินค้า ผ่านทางไลน์
แอด Line id : @hi-class (มี@)
คลิก https://lin.ee/gZkFV4j

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ คลิก https://www.hi-class.co.th/

ช้อปออนไลน์ติดตามโปรโมชั่นอีกมากมายทาง shopee ได้ที่นี่
คลิก https://shopee.co.th/hiclass_167

Leave a Reply

Your email address will not be published.