Tag Archives: ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน

ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน
ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน

ที่ปั๊มห้องน้ำ ด้ามจับถนัดมือ แก้ปัญหาชักโครก-ท่ออุดตัน ที่ปั๊มห้องน้ำเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ ในกรณีที่ชักโครกหรือคอห่านระบายน้ำไม่สะดวก ไม่ลื่นไหลเนื่องจากมีสิ่งอุดตัน ทุกบ้านควรมีที่ปั๊มติดบ้านเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาชักโครกอุดตันในช่วงเวลาฉุกเฉิน ที่อาจจะไม่สะดวกในการเรียกช่างมาแก้ไข ที่ปั๊มห้องน้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างงายดาย เพียงแค่ใช้ที่ปั๊มห้องน้ำปั๊มลงไปที่ชักโครกและกดลงให้เป็นจังหวะ ขึ้นลง ไปเรื่อยๆ จนกว่าน้ำในชักโครกจะค่อยๆ ลดลง [...]